Yargıtay’dan garip bankacı sonucu… – Günün Haberleri

12.07.2022 08:37 Haber Deposu: İHA Hususi bir banka şubesinde çalışan genç bankacı, babasına ilişkin hesapta, işlem yapmış oldu. Babasına haber vermeden hesapta işlem meydana getiren bankacı, usulsüz işlem yapmış olduğu nedeni öne sürülerek tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin kapısını çalan genç bankacı, iş akdinin davalı banka tarafınca haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek; kıdem ve suç duyurusu tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı banka şubesi avukatı ise davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Sonucu davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
Baba da ilişkin başka birinin hesabında izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şu şekilde denildi: “Davacı işçinin çalmış olduğu bankada babası adına mevcut hesapta işlem yaparken babasının yokluğunda işlem yapmış olup yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üstüne iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Bankacılık her şeyden ilkin itimat esasına bakılırsa çalışılan bir yer olup davacı işçinin feshe mevzu edilen eylemi açık bir halde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmaz. Açıklanan nedenle, davalı işveren fesihte haklı olduğundan kıdem ve suç duyurusu tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Son Dakika Haberler