Kurban Bayramı’nda okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler neler?

10.07.2022 14:06 Son Güncelleme: 10.07.2022 14:08 Arefe gününden ibadetlere başlayanlar sorularına cevap aramaya başladı. Bu kutsal tarihleri yakarma ederek geçirmenin faziletleri de saymakla bitmiyor. İşte Kurban Bayramı’nda yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve tüm detaylar…
KURBAN BAYRAMI GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
1- NAMAZ KILMAK
Bayram geceleri kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye olunmuştur.
2- KUR’AN-I KERİM OKUMAK
Tanrı dostları kutsal gün ve gecelerde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.
3- DUA ETMEK
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, her fırsatta yakarma etmemizi istemiş, dualarımıza meleklerin “âmin” söylediğini müjdelemişlerdir. Dualarımızda Tanrı’tan hayırlı ve güzel şeyler istediğimizi tavsiye etmişlerdir: “Kendinize hayırdan başka bir şeyle yakarma etmeyin. Bundan dolayı melekler dualarınıza âmin derler” buyurmuşlardır. (Müslim, Cenâiz 7)
4- SADAKA VERMEK
Asr-ı saâdette bayrama, infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılır; bayram, Tanrı için meydana getirilen fedâkârlıklarla karşılanırdı.
5- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK
Bayram gecelerinde günahlarımız için bol miktarda tövbe istiğfar etmeliyiz. Tevbe, Hakk’a dönüş anlama gelir. Hakk’ı unutan ya da O’ndan gafil olan bir kulun, girmiş olduğu yanlış yolun farkına varıp yüzünü ve gönlünü Rabbine yöneltmesi ve affını dilemesidir. Bu şekilde bir kulun kalbi büyük bir nedâmetle, için için yanar ve ılık gözyaşlarıyla Rabbine gönlünü açar. İşte bu yanış ve pişmanlık “tevbe”dir. Peşinden af dilemek için kalplerden taşan niyazlar da “istiğfar”dır.
6- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK
Bayram gecelerde Tanrı’a çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.
7- ALLAH’I ÇOKÇA ZİKRETMEK
Kutsal gün ve gecelerde Tanrı’ı zikretmeye daha oldukça ehemmiyet verilmelidir.
8- SALAT Ü SELAM GETİRMEK
Resûlullah Efendimiz’e salavat getirmeyi Tanrı Teala emretmiştir. Ek olarak hadis-i şeriflerde salavat getirenin tüm sıkıntılarının giderileceği, günahlarının bağışlanacağı bildirilmiştir.
BAYRAMDA İBADET ETMENİN HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Tanrı’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Tanrı’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için yakarma maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere bakılırsa varlıklı sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197).
Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın tüm varlığını, gerektiğinde Tanrı yolunda feda etmeye hazır bulunduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna bakılırsa udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri bilhassa milletimizin dinî hayatında mühim bir yer tutmaktadır.
Kurban Bayramı 2022 mesajları! Resimli hayırlı bayramlar sözleri: Arkadaşa, sevgiliye, anneye bayram mesajları!

Son Dakika Haberler