Kan pıhtılaşması niçin olur? – Sıhhat Haberleri

Trombositleri ve pıhtılaşma faktörlerini içeren zincirleme bir reaksiyondur. Bu karmaşık reaksiyonun sonucu, çözünür bir protein olan fibrinojenin oluşumudur, bundan dolayı pıhtı oluşturamaz. Bu, fibrinojenin pıhtılaşmaya yol açan çözünmeyen ve uyumlu bir protein olan fibrine dönüşmesiyle oluşacaktır.
Kan pıhtılaşması birçok durumda yaşamsal ehemmiyet taşır. Bu sayede kendinizi kestiğinizde yara fazlaca derin değilse yada büyük bir arteryel yada venöz damara zarar vermemişse belli bir süre sonrasında kan akışı durur. Aynı pıhtılaşma mekanizmasının yetersiz tetiklenmesi, başka durumlarda yaşamı tehdit edebilir. Kendinize zarar verdiğinizde, minik bir arterin duvarı ve / yada minik bir damar kesildiği için kan akar. Kanda kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler bulunur. Trombositler, kopan minik damarın kenarlarında toplanacak ve bir yumuşak tıkaç oluşturacaktır. Birkaç kan proteini birbiriyle reaksiyona girecek ve trombositleri birbirine yapıştıracak bir çimento oluşturacaktır. Katılaşmış tıkaç yada pıhtı, kanın damarın dışına kaçmasını önler. Kanamayı durdurur.
Yaralanma yoksa kan, herhangi bir yerde pıhtılaşmadan damarlardan akabilmelidir. Bundan dolayı, kanın düzgüsel zamanlarda pıhtılaşmasını önleyen tüm bir enzim, protein, unsur sistemi vardır. Bu karmaşık sistem kanın akışkanlığını sağlar.
Antikoagülan işlevi vardır. Bir enzim, bir protein, bir unsur eksikse yada anormal şekilde çalışıyorsa, kanın daha kolay pıhtılaşma eğiliminde olduğu kolayca anlaşılır. Bu eksiklikler hastayı, bilhassa derin ven trombozu ve / yada pulmoner emboli olmak suretiyle daha büyük bir tromboz riskine maruz bırakır.
Kan pıhtılaşması niçin olur?Pıhtı, kesik durumunda aşırı kanamayı engellemiş olan budur. Pıhtılaşma testleri, kanın pıhtılaşma kabiliyetinin yanı sıra pıhtılaşma süresini de ölçer. Bu testler, doktorunuzun aşırı kanama yada pıhtı oluşumu riskinizi değerlendirmesine destek olabilir.
Pıhtılaşma testleri, pıhtılaşma kabiliyetini etkileyen ilaçları alan kişilerin durumunu yada ameliyattan ilkin seyretmek için de yararlı olabilir.
Pıhtılaşma faktörleri, kanda naturel olarak bulunan maddelerdir. Hareketsiz şekilde oradalar. Bir yaralanma meydana ulaştığında, kan yaralı dokuyla temas eder ve bu da ilk pıhtılaşma faktörünün aktivasyonunu tetikler. Bir kez etkinleştirildiğinde, bu unsur ötekini etkinleştirir ve bu diğeri bir sonrakini etkinleştirir ve bu şekilde devam eder.
Pıhtılaşma emareleri nedir?Kanama eğilimi artmış hastalarda, morarmaların bilhassa yaygın olduğu – görünüşe bakılırsa görünürde bir niçin yok. Bununla beraber, delinme benzeri kanamalar (peteşi) yada ciltte ağır kanamalar (su birikintileri) de meydana gelebilir. Deride kesikler şeklinde yaralanmalar meydana gelirse, yara normalden fazlaca daha uzun süre kanar yada çoğu zaman hemostazdan sonrasında kanama meydana gelebilir. Diş etlerinden ve burundan sık sık kanama da tipik belirtilerdir.
Kanda bulunan protrombin, pıhtılaşma faktörleri tarafınca tetiklenen reaksiyonlar dizisi esnasında bir aktivatör tarafınca etken formu olan trombine dönüştürülür. K vitamini ve kalsiyum pıhtılaşma için gereklidir.
Pıhtı oluşumunu engellemiş olan sebep nedir?
Lezyon yoksa kandaki antikoagülan faktörler pıhtı oluşumunu engeller. Kendiliğinden pıhtı oluştuğunda, hasar olmadığında bu trombüs kan akışını engelleyebilir ve kardiyovasküler sorunlara (tromboz) yol açabilir. Bu pıhtıların oluşumunu önlemek için antikoagülan tedaviler vardır. Bir pıhtılaşma faktörünün olmaması, pıhtılaşma problemlerine neden olur. Bu olduğu hemofili, bir genetik hastalıktır bu aşırı kanamaya neden olur.
En yaygın olan Hemofili A, kan pıhtılaşması faktörü VIII eksikliğinden kaynaklanırken, hemofili B daha ender, pıhtılaşma faktörü IX eksikliği ile ilişkilidir. Kızlar nadiren hemofiliden etkilenirler şundan dolayı bu hastalığa dahil olan genler X kromozomunda bulunur.
Vücutta uyuşma ve nüzul hatta beyin damarlarının tıkanması da pıhtılaşmanın sebepleri içinde yer alır.

Son Dakika Haberler